January 20, 2022

ចាប់បញ្ជូនមេអាវុធហត្ថក្រុងក្រចេះ និងបក្ខពួកម្នាក់ទៀត ទៅតុលាការ ហើយជាប់ទោស ២-៥ ឆ្នាំហើយពិន័យប្រាក់រហូត…

~

ថាមែនៗ ចាប់បញ្ជូនមេអាវុធហត្ថក្រុងក្រចេះ និងបក្ខពួកម្នាក់ទៀត ទៅតុលាការ ហើយជាប់ទោស ២-៥ ឆ្នាំហើយពិន័យប្រាក់រហូត…

~

~

~

~

~

~

VDO ថាមែនៗ ចាប់បញ្ជូនមេអាវុធហត្ថក្រុងក្រចេះ និងបក្ខពួកម្នាក់ទៀត ទៅតុលាការ ហើយជាប់ទោស ២-៥ ឆ្នាំហើយពិន័យប្រាក់រហូត…

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *