January 20, 2022

សូមប្រយ័ត្នផង!សម្តេចតេជោ ព្រមានថា ការ​ផ្ទុះ​ឆ្លង​រាលដាល​កូ​វី​ដ​១៩ ក្នុង​សហគមន៍​ជា​ថ្មី ខណៈ​ពលរដ្ឋ….

~

សូមប្រយ័ត្នផង!សម្តេចតេជោ ព្រមានថា ការ​ផ្ទុះ​ឆ្លង​រាលដាល​កូ​វី​ដ​១៩ ក្នុង​សហគមន៍​ជា​ថ្មី ខណៈ​ពលរដ្ឋ​

~

~

~

~

~

~

VDO សូមប្រយ័ត្នផង!សម្តេចតេជោ ព្រមានថា ការ​ផ្ទុះ​ឆ្លង​រាលដាល​កូ​វី​ដ​១៩ ក្នុង​សហគមន៍​ជា​ថ្មី ខណៈ​ពលរដ្ឋ​

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *