November 29, 2021

អាចជា​ប​ណ្ដា​សា​ ដែល​ប្រទេសថៃបម្រុង នឹងចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរ ២នេះ សុទ្ធតែត្រូវជួបហេតុការណ៍អាក្រ​ក់​​​?

~

🔴 អាចជាប​ណ្ដា​សា​ ដែល​ប្រទេសថៃបម្រុង នឹងចម្ល​ងប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរ ២នេះ សុទ្ធតែត្រូវជួប​ហេ​តុ​ភេ​ទ​​អា​ក្រ​ក់?

~

~

~

~

~

~

VDO 🔴 អាចជាបណ្ដាសា​ ដែល​ប្រទេសថៃបម្រុង នឹងចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរ ២នេះ សុទ្ធតែត្រូវជួបហេតុភេទអាក្រក់?

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *