October 16, 2021

ច្បាស់ដូចថ្ងៃ!ពីមុន ឌួង ឆាយ និយាយថា​ប្រពន្ធខ្លួនផឹកស៊ីដាច់យប់ គ្មាននរណាជឿ ដល់ឥឡូវទើបភ្លឺភ្នែកតែម្តង (មានវីដេអូ)

~

ច្បាស់ដូចថ្ងៃ!ពីមុន ឌួង ឆាយ និយាយថា​ប្រពន្ធខ្លួនផឹកស៊ីដាច់យប់ គ្មាននរណាជឿ ដល់ឥឡូវទើបភ្លឺភ្នែកតែម្តង

~

~

~

~

~

~

VDO ច្បាស់ដូចថ្ងៃ!ពីមុន ឌួង ឆាយ និយាយថា​ប្រពន្ធខ្លួនផឹកស៊ីដាច់យប់ គ្មាននរណាជឿ ដល់ឥឡូវទើបភ្លឺភ្នែកតែម្តង

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *