October 17, 2021

សោកស្តាយផង ខាត់ សុឃីម ប្អូនស្រី ឆ្លងកូវីដ 5ថ្ងៃគត់ បាត់បង់ជិវិត ចំណែក ករុណា ពេជ្រ ជួបទុក្ខ ឪពុកលាចាកលោក (មានវីដេអូ)

~

សោកស្តាយផង ខាត់ សុឃីម ប្អូនស្រី ឆ្លងកូវីដ 5ថ្ងៃគត់ បាត់បង់ជិវិត- ករុណា ពេជ្រ ជួបទុក្ខ ឪពុកលាចាកលោក

~

~

~

~

~

~

VDO សោកស្តាយផង ខាត់ សុឃីម ប្អូនស្រី ឆ្លងកូវីដ 5ថ្ងៃគត់ បាត់បង់ជិវិត- ករុណា ពេជ្រ ជួបទុក្ខ ឪពុកលាចាកលោក

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *