November 30, 2021

ចិត្តល្អណស់!! ទោះគ្រួសារមិនទាន់ជុំគ្នាក៏ដោយតែចែ ដាណា នៅតែធ្វើបុណ្យរហូតចំណាយរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បី… (មានវីដេអូ)

~

ចិត្តល្អណស់!!ទោះគ្រួសារមិនទាន់ជុំគ្នាក៏ដោយតែចែ ដាណា នៅតែធ្វើបុណ្យរហូតចំណាយរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បី..

~

~

~

~

~

~

VDO ចិត្តល្អណស់!!ទោះគ្រួសារមិនទាន់ជុំគ្នាក៏ដោយតែចែ ដាណា នៅតែធ្វើបុណ្យរហូតចំណាយរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បី..

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *