May 25, 2022

ពិតជាគួរឱ្យស្រណោះណាស់!! ទិដ្ឋភាពបង្សុកូលថ្វាយ សម្តេចក្រុមព្រះ ខណៈដែលព្រះស.ព តម្កល់នៅប្រទេសបារាំនៅឡើយ

~

ពិតជាគួរឱ្យស្រណោះណាស់!!ទិដ្ឋភាពបង្សុកូលថ្វាយ សម្តេចក្រុមព្រះ ខណៈដែលព្រះស,.ព តម្កល់នៅប្រទេសបារាំនៅឡើយ

~

~

~

~

~

~

VDO ពិតជាគួរឱ្យស្រណោះណាស់!!ទិដ្ឋភាពបង្សុកូលថ្វាយ សម្តេចក្រុមព្រះ ខណៈដែលព្រះស,.ព តម្កល់នៅប្រទេសបារាំនៅឡើយ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.